Jousiammunta keskiaikatapahtumissa

Jousiammunta keskiaikatapahtumissa

Sääntöjen tarkoittamia virallisia jousiammuntatapahtumia ovat kaikki avoimet tauluammuntatapahtumat, jotka:

 • On ilmoitettu etukäteen kuningas- tai ruhtinaskunnan lehdessä
 • ja raportoitu jälkeenpäin jousimiesten ylikenraalille.

Tapahtumaa pidetään virallisena jousiammuntatapahtumana, vaikka se olisi ilmoitettu epäviralliseksi lehdessä, johtuen lehtisessä olevista puutteellisista tiedoista tai vaikka toinen tapahtuma järjestettäisiin samana päivänä.

Jousiammuntatapahtumia voivat olla säännölliset tapahtumat, pienet ammuntakilpailut tai säännöllisesti järjestetyt harjoitukset. Jousiammuntaesityksiä Demoissa ei lasketa virallisiksi jousiammuntatapahtumiksi mitä tulee tulosten suhteen, mutta jousiammuntasääntöjä on noudatettava ja kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuteen.

Autokraatin päätöksellä ammunta voidaan rajoittaa tietynlaisille välineille tai tietylle ihmisryhmälle. Kuitenkin ainoastaan ammunnat, jotka ovat avoimia kaikille, hyväksytään virallisiksi.
 

Marskit

 1. Jousiammuntaa tai aseiden heittelyä ei saa järjestää tapahtumassa ilman valtuutettua jousimarskia, jota kutsutaan tästä eteenpäin Marskiksi.
 2. Jokaisen kentällä olevan jousimiehen on noudatettava Marskin määräyksiä täsmällisesti. Toistuva tai tahallinen ohjeiden vastainen teko voi johtaa jousimiehen poistamiseen kentältä päiväksi.
 3. Jos paikalla on useampi Marski, autokraatti valitsee vastuussa olevan Marskin. Vastuussa oleva Marski kantaa kokonaisvastuun ja hänellä on viimeinen päätösvalta välineitä ja turvallisuutta koskevissa asioissa.
 4. Missä hyvänsä jousiammuntaa koskevassa erimielisyys tapauksessa, vastuussa oleva Marski ratkaisee kiistan.
 5. Vastuussa oleva Marski voi nimittää muita auttamaan häntä ammunnan ohjaamisessa ja välineiden tarkastamisessa, mutta vastuu turvallisuudesta säilyy vastuussa olevalla Marskilla.
 6. Yksi Marski voi turvallisesti ohjata noin 10-15 jousimiestä. Kun jousimiehiä on useampia, tarvitaan useampia Marskeja tai jousimiehet on jaettava pienempiin ryhmiin.
 7. Marskit eivät saa itse ampua tai osallistua muihin toimintoihin valvoessaan ammuntaa.

Osanottajat

 1. Tauluammuntaa varten ei ole erillistä kelpuutusta. Kaikki halukkaat voivat osallistua, niin kauan kuin he noudattavat ammuntasääntöjä ja Marskin ohjeita.
 2. Tauluammuntaan osallistuvien on oltava sopivassa fyysisessä ja mielellisessä kunnossa. Tämä tarkoittaa että hän ei ole juovuksissa, kohtuuttoman väsynyt tai muuten heikentynyt arvostelukyvyltään.
 3. Alaikäiset saavat osallistua jousiammuntaan tietyin ehdoin:
  1. Alaikäiset 12-vuotiaasta lähtien voivat osallistua jousitapahtumaan ilman vanhempien valvontaa. Alle 12-vuotiailla lapsilla on oltava ammuntaviivalla käden etäisyydellä oma vanhempi tai laillinen huoltaja.
  2. Alaikäiset 12-vuotiaasta lähtien voivat osallistua jalkajousi- ja heittoasetoimintaan, kun ammuntaviivalla käden etäisyydellä on oma vanhempi tai laillinen huoltaja. Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa osallistua jalkajousi- tai heittoasetoimintaan.
  3. Aikuiset, jotka valvovat alaikäisiä ampumaviivalla, eivät saa osallistua muihin toimiin samanaikaisesti.

Ampumaradan rakenne

Kaikki lentävien aseiden radat koostuvat neljästä osasta: viivan takaosa, ampumalinja, ampuma-alue ja Turva-alue.

 1. Kaikkien katsojien on pysyttävä vähintään 5 metriä ampumalinjan takana ja pidättyä häiritsemästä jousimiehiä tai marskeja. Kukaan ei saa seisoa suoraan henkilön takana, joka heittää aseita.
 2. Ampumalinja on yleensä kohtisuorassa maalialueeseen nähden. Vain vuorossa olevat jousimiehet voivat lähestyä ampumalinjaa, eivät katsojat. Jousimiehet seisovat ampumalinjalla toinen jalka linjan etu- ja toinen takapuolella. Heitettävillä aseilla, linja on etureuna, jonka takana heittäjä seisoo kokonaan.
 3. Ampuma-alue alkaa ampumalinjasta ja jatkuu aina maalitauluihin asti. Kukaan ei saa mennä ampuma-alueelle, kun ampumalinja on vapaa jousiammunnalle.
 4. Turva-alue sijaitsee ampuma-alueen molemmilla puolilla ja maalitaulujen takana. Se alkaa molemmista ampumalinjan päistä ja jatkuu 45 asteen kulmassa aina ampuma-alueen päähän saakka, sen jälkeen se jatkuu suoraan ampuma-alueen suuntaisena maalitaulujen taakse vähintään kaksi kertaa pisimmän ampumamatkan. Turva-alueella ei saa olla ihmisiä, eläimiä tai esteitä jotka voivat estää havainnointia ampumalinjalta.
 5. Jousimarski on joko vastuussa ampumaradan rakenteesta, tai neuvoo autokraattia tai jousikapteenia ampumaradan rakentamisessa.
 6. Edellä annettu rakenne on vähimmäisvaatimus ja sitä voidaan joutua muuntamaan paikallisesti. Ampumarata on rakennettava niin, että harhautunut tai ylitse lentävä nuoli ei voi osua ihmisiin tai vahingoittaa omaisuutta.

Olosuhteet

Koska käytämme puusta ja muista alkuperäisistä aineista valmistettuja jousia, ammuntaa ei suoriteta olosuhteissa joissa välineet voivat vaurioitua. Näitä olosuhteita ovat esimerkiksi kova vesisade tai pakkanen.