Kansainvälisyys – Society for Creative Anachronism

Keskiaika. Nyt.

Kansainvälisyys – Society for Creative Anachronism

Suomen keskiaikaseura on osa laajaa kansainvälistä järjestöä, Society for Creative Anachronismin (SCA), jolla on toimintaa mm. Euroopan eri maissa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. SCA on vapaaehtoisuuteen pohjaava kansalaisjärjestö, jonka keskittyy elävöittämään ja tutkimaan keskiajan ja renessanssin kulttuuria, taiteita, taistelutoimintaa. Toimintaa on sekä seuran jäsenille suunnatuissa tapahtumissa ja paikallisryhmissä sekä keskiajasta ja renessanssista kiinnostuneelle yleisölle erilaisissa näytöksissä.  Tarkempaa tietoa löytyy SCA:n nettisivulta www.sca.org.

Suomen keskiaikaseuralla on yhteistyösopimus SCAn kanssa. Tämän sopimuksen nojalla SKA:n ja sen jäsenyhdistysten jäsenet tunnustetaan keskiaikatoiminnan puitteissa samanarvoisiksi kuin SCA:n varsinaiset jäsenet ja päinvastoin (esim. SKA:n jäsen maksaa alemman SCA-jäsenhinnan tapahtumien osallistumismaksuissa myös ulkomailla). Suomalaiset harrastajat voivat siis osallistua SCAn eri jäsenyhdistysten tapahtumiin eri maissa ja vastaavasti Suomen keskiaikaseuran tapahtumissa vierailee ulkomaisia harrastajia.

Suomen keskiaikaseuran rutiinitoiminnasta vastaavat puheenjohtaja, hallitus ja toimihenkilöt (eli ”virkailijat”). Lisäksi järjestetään yhdistyksen sääntömääräinen kokous kahdesti vuodessa, kevätkokous tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Yhdistyksen kokouksissa jäsenyhdistysten äänivalta määräytyy niiden jäsenmäärän mukaan.

Tags: ,