Yhdistystoiminta

Keskiaika. Nyt.

Arkielämässä Aarnimetsän paronikunta tunnetaan Suomen keskiaikaseura ry:nä. Suomen keskiaikaseura (SKA) toimii maanlaajuisena kattojärjestönä, joka ohjaa ja tukee jäsenyhdistyksiään eli paikallisesti toimivia keskiaikaseuroja.

Suomen keskiaikaseura ry:llä on tällä hetkellä kahdenlaisia jäseniä: varsinaiset jäsenet eli jäsenyhdistykset ja liitännäisjäsenet. Suurin osa henkilöjäsenistä on SKA:n jäseniä oman paikallisen jäsenyhdistyksensä kautta, esimerkiksi Hämeen keskiaikaharrastajat liittyvät Hämeen keskiaikaseuraan (ja Humalasalon pitäjään). Yksityishenkilö voi myös liittyä suoraan SKA:han, mutta hänestä tulee silloin äänivallaton liitännäisjäsen.

Suomen keskiaikaseuran arjen pyörittämisestä vastaavat puheenjohtaja, hallitus ja toimihenkilöt (eli ”virkailijat”). Näiden yhteystiedot löytyvät yhteystiedot -välilehdeltä. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestetään kahdesti vuodessa, kevätkokous tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Yhdistyksen kokouksissa paikallisten jäsenyhdistysten äänivalta määräytyy niiden jäsenmäärän mukaan.

Osa kansainvälistä keskiaikaseuraa

Suomen keskiaikaseura on osa laajaa kansainvälistä järjestöä, the Society for Creative Anachronism (SCA), jolla on toimintaa mm. eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Tätä kautta myös Suomessa pidettävissä keskiaikatapahtumissa vierailee väkeä eri maista ja suomalaiset harrastajat pääsevät mukaan eri maissa pidettäviin tapahtumiin.

Lue lisää